กล้วยไม้…ออกดอกช้าฉันใด…การศึกษาก็เป็นไปเช่นนั้น…แต่ดอกออกคราวใดงามเด่น…การศึกษา…ปลูกปั้น…เสร็จแล้ว…แสนงาม…

กล้วยไม้…ออกดอกช้าฉันใด…การศึกษาก็เป็นไปเช่นนั้น…แต่ดอกออกคราวใดงามเด่น…การศึกษา…ปลูกปั้น…เสร็จแล้ว…แสนงาม…